Cymraeg

Cyfrifydd

“Lleiafrif yw’n cyfrifydd
Yn brydlon, ffyddlon, llawn ffydd”
Teyrnged gan un o feirdd cadeiriol Cymru.

Mae Huw Aled Accountants yn darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ledled Cymru. Mae arbenigedd Huw ac Aled fel cyfrifwyr yn cynnwys materion treth personol a threth ar eiddo. 

Rydym yn cyfathrebu yn y Gymraeg ac yn anfon gohebiaeth yn y Gymraeg lle mae'n bosib.

Defnyddir y Swyddfa Dreth Gymraeg ym Mhorthmadog i ddelio gyda threth incwm unigolion a bydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei anfon yno.

Yn 1982, pan oedd gyda S4C, Huw oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrifon cyntaf y sector gyhoeddus yn yr iaith Gymraeg. Mae Aled, felly, yn sicr wedi elwa o hyn tra’n ysgrifennu cyfrifon Cymraeg yn y blynyddoedd diwethaf yn ei amser gyda PricewaterhouseCoopers LLP yng Nghaerdydd.