Cymraeg

Mae Huw Aled Accountants yn darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ledled Cymru. 

Rydym yn cyfathrebu yn y Gymraeg ac yn anfon gohebiaeth yn y Gymraeg lle mae'n bosib.

Defnyddir y Swyddfa Dreth Gymraeg ym Mhorthmadog i ddelio gyda threth incwm unigolion a bydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei anfon yno.

Yn 1982, pan oedd gyda S4C, Huw oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrifon cyntaf y sector gyhoeddus yn yr iaith Gymraeg.

Mae Huw yn darlledu yn fyw ar BBC Radio Cymru ar faterion ariannol gan gynnwys diwrnod y Gyllideb, Brexit yn 2016 a’r Etholiad Cyffredinol yn 2017. Yn ogystal, mae Huw wedi darlledu sawl gwaith yn ystod pandemic Covid-19.

Mae Aled wedi bod yn darlledu ar raglen Prynhawn Da ar S4C yn cynghori pobl am y cymorth ariannol sydd ar gael yn sgil Covid-19 ac hefyd ar sgamiau sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y pandemig.

Client Testimonials