Cymraeg

Cyfrifydd

“Diolch am weithwyr diwyd
I ysgafnhau beichiau'r byd”
Teyrnged gan un o feirdd Cymru.

Mae Huw Aled Accountants yn darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ledled Cymru. Mae arbenigedd Huw ac Aled fel cyfrifwyr yn cynnwys materion treth personol a threth ar eiddo. 

Rydym yn cyfathrebu yn y Gymraeg ac yn anfon gohebiaeth yn y Gymraeg lle mae'n bosib.

Defnyddir y Swyddfa Dreth Gymraeg ym Mhorthmadog i ddelio gyda threth incwm unigolion a bydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei anfon yno.

Cawsom ganmoliaeth wrth gwsmer yn ddiweddar, fel a ganlyn:

"Diolch yn fawr i chi am eich gwaith cyflym a thrylwyr."

Yn 1982, pan oedd gyda S4C, Huw oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrifon cyntaf y sector gyhoeddus yn yr iaith Gymraeg. Mae Aled, felly, yn sicr wedi elwa o hyn tra’n ysgrifennu cyfrifon Cymraeg yn y blynyddoedd diwethaf yn ei amser gyda PricewaterhouseCoopers LLP yng Nghaerdydd.

Yn ystod argyfwng y Coronavirus yn 2020, mae Huw wedi bod yn darlledu yn rheolaidd ar raglen Y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, tra'n gweithio o'r swyddfa adref yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Yn ogystal, mae Aled wedi bod yn darlledu ar raglen Prynhawn Da ar S4C yn cynghori pobl am y cymorth ariannol sydd ar gael yn sgil y cloi mawr ac hefyd ar sgamiau sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod y pandemig.